Projektet Futurum och AMF Fastigheter

Futurum samverkade med Konstfack och KTH Arkitekturskolan

Futurum var ett projekt med det högt ställda målet att förändra framtidens arbetsmiljöer och arbetssätt. Projektet var ett samarbete mellan AMF Fastigheter, Konstfack samt KTH Arkitekturskolan och tog sin början under hösten 2012. Här samarbetade fyrtio-talet studenter som tillsammans skapade fullskaliga modeller – samtliga modeller visades sedan i Futurum-studion som tillfälligt uppfördes på Regeringsgatan 29 i AMF Fastigheters lokaler.

Studenternas arbete under Futurum styrdes av Charlie Gullström och Ori Merom från KTH, Peter Ullstad och Petra Lindfors från Codesign ansvarade över projektet i stort. Man valde att samarbeta tillsammans med studenter eftersom de är tomma blad som inte har något bagage i ryggsäcken, det vill säga gamla föreställningar som förhindrar nya visioner. Förutsättningarna att hitta framtidens kontorslandskap ansågs vara goda.

Initiativtagaren bakom Futurum var Charlotta Liljefors Rosell som arbetar på AMF Fastigheter. Hon såg till att utställningen med studenternas arbeten hade vernissage 18 februari 2013. Om du är intresserad av kontorstrender hade vernissagen under Futurum varit något för dig, den senaste trenden är aktivitetsbaserade kontor. Forskning har visat att människor trivs allra sämst i mellanstora kontorslandskap, som dessvärre är det mest förekommande kontorslandskapet.

AMF Fastigheter är ett dotterbolag till AMF, ett pensionsbolag med säte i Stockholm. AMF Fastigheters fastighetsportfölj har ett uppskattat värde av 60 miljarder kronor. Fastigheter som ägs av AMF Fastigheter är CityCronan, Femte Hötorgsskrapan, Fältöversten, Marievik 15, MOOD-gallerian, SVD-huset och Ringen Centrum och Västermalmsgallerian. Tidigare delägde AMF Fastigheter Nordstan i centrala Göteborg, men under 2012 såldes andelen till Hufvudstaden. AMF Fastigheter äger dock en ytterligare fastighet i Gårda, Göteborg.

AMF grundades 1973 ägs av LO samt Svenskt Näringsliv. Man är verksam inom pensionslösningar för både företag och privatpersoner. Mellan tummen och pekfingret förvaltar AMF 550 miljarder kronor som är bundna i aktier, vinsterna ska alltid tillfalla spararna enligt ömsesidiga principer. Med 350 anställda inom koncernen föll det sig naturligt att man intresserade sig för framtidens kontorslandskap och skapade projektet Futurum.

Futurum